[نت پد ايراني]


           
Java (J)  JavaScript (JS)  Cookies (C)  Active X (AX)Friday, May 13, 2005

٭ در مملکت کوران یک چشم پادشاه است.
کاندیدهای انتخاباتی ریاست جمهوری ایزانزیپتو ببند مردک .
ببین چه کارها کرده این سفید کاسه.مارو بگو در این فکر بودیم که چون خمینی جام زهر را نوشید بین ایران عراق صلح شد. نمیدانستیم کار این مردکه زیپکی بوده، تازه دوتا شهید هم داده. کاغذ کذائی جا نداشت والا فکر میکنم مدعی فرضیه نسبیت هم میشد. انیشتین حق این بیچاره را خوردهاین یکی خیلی وطنپرسته.پرچم دستش گرفته با هدبند جمهوری اسلامی و.. اون کتاب دعا چیه زیر بغلش؟ اینکه خودش تابلوئه واسه چی این اتیکت تابلو(نوکر ملت ایران ) را رو سینه اش نصب کرده؟
آخوندم هست انگار با اون پیرهن آخوندی مخصوص زیر عبا

بچه برو دنبال درسو مشقت. تورو چه به ریاست جمهوری؟این حاج آقا سر صبح اومده بود دنبال پنیر کوپنی واسه مغازه بقالی اش (شعیه لبنیات دریانی) دید در آنجا صف است. فکر کرد صف کره و پنیر است. بعد که به داخل رسید چون اگر ثبت نام نمیکرد وقتی که برای ایستادن در صف گذاشته بود از بین میرفت ناچار کاندید شد. سنگ مفت گنجشک مفت.رئیس جمهور بشو که نیست لااقل بخاطر این اقدام شرع پسندانه از حمایتهای بعدی این رجاله
ها برخوردار خواهد شد.
این یکی معلومه که آدم حسابی است. نگاهش کنید چه قیافه برمامگوزیدی جلوی دوربین گرفته؟ برای اثبات متمدن بودنش کراوات هم بسته. سواتش هم زیاده کلی کلاس گذاشته. نمیبینید تهران تایمز انگلیسی جیبش گذاشته؟

=========

راست میگویند که در مملکت کوران یک چشم پادشاه است. اگر این منگولها نباشند که ممکن است چند نفر آدم حسابی هم وارد لیست شوند ، آنوقت انتخاب بین آنها و امثال رفسنجانی مشکل خواهد شد.

فکرش را بکنید این عکسها در خبرگزاریهای جهانی بعنوان کاندیدهای ریاست جمهوری ایران منتشر میشوند. مخصوصا" تصویر آن مردک با زیپ بازش.البته فکر آبروی ایران و ایرانی نباشید که 25 سال است این رجاله ها آبروئی برای ایران نگذاشته اند

کور خوانده اند. ملت ایران هرگز در این خیمه شب بازی مسخره این دون صفتان شرکت نخواهد کرد.

تحریم انتخابات

|


........................................................................................

Home